Groep 1/2

Wij zijn de kinderen van groep 1/2. Wij komen allemaal graag naar school. Als we binnen komen gaan we lekker een werkje doen aan onze eigen tafel. Daarna gaan we gezellig met zijn allen in de kring.

We zingen dan liedjes, we leren welke dag het is vandaag en heel vaak komt het cijferspook op bezoek. Hij draait iedere dag een cijfer op de getallenlijn om en wij moeten dan raden welk getal dat is.

Na de kring mogen we lekker gaan spelen. We kiezen van een groot planbord met allerlei activiteiten. De huishoek en de themahoek vinden wij het allerleukste. En ook lekker bouwen met de grote blokken of rijden met de auto's op de mat.

Wij spelen ook nog vaak buiten. In de zandbak of met de duw-karren. We sjouwen, klimmen en duwen dan heel wat af.

Als je goed luistert hoor je iedere dag hoeveel plezier wij hebben.