Kansrijk invoegen

Onze stichting, de Eenbes, is vanaf 2015 ook een nieuwe koers gaan varen met als titel ‘Kansrijk invoegen’. Kansrijk invoegen is het ‘waarom’ van ons werk. Maar in de dagelijkse praktijk zijn we vooral bezig met het ‘wat’: wat willen we laten zien? Wat doen wij concreet om te zorgen dat ieder kind kansrijk leert?

Daarom belooft iedere school 10 dingen aan ouders, leerlingen en collega’s. Eenbes Basisonderwijs doet 5 beloften die gelden voor alle scholen. En iedere school formuleert 5 eigen beloften. Zo geven we invulling aan onze verbondenheid én autonomie. In iedere school zien kinderen en ouders de 10 beloften terug. Deze geven een goed beeld van wat zij van de Eenbesschool mogen verwachten. Voor onszelf zijn de beloften bindend: bij de start wijzen ze de richting, en aan het eind van de koersplanperiode willen we de beloften ingelost hebben. Ze helpen ons als groep op koers te blijven richting het reisdoel: kansrijk invoegen voor ieder kind.

Beloften van Eenbes basisonderwijs

-        Je kunt bij ons leren op de manier die bij jou past.

-        We helpen jou te ontdekken waar je goed in bent.

-        Wij zijn trots op jou.

-        Jij leert bij ons wat je nodig hebt, voor nu én voor jouw toekomst.

-        Bij ons op school kun je veilig spelen, leren en werken.

 

Beloften van Kindcentrum de Parel

-        Wij gaan met je in gesprek.

-        We leren je om verantwoordelijkheid te nemen.

-        Wij maken gebruik van elkaars talenten en zetten die in binnen Kindcentrum de Parel.

-        Bij ons mag je iedere dag opnieuw jezelf zijn.

-        Wij zorgen ervoor dat jij je capaciteiten en talenten optimaal benut.