Speerpunten

Om onze beloften die zijn opsteld ook na te kunnen komen, werken wij als school aan verschillende onderwijsontwikkelingen. Voor het komende schooljaar zijn er een aantal speerpunten opgesteld waar we ons in willen verbeteren. 

 

Hieronder staan de belangrijkste uitgewerkt.

Heterogeen onderwijs

Sinds 2013-2014 werken wij met heterogene samenstellingen van de groepen. Op deze manier zijn er meer mogelijkheden om aan te sluiten bij de ontwikkeling van de kinderen in de groep.  In schooljaar 2017-2018 staat heterogeen onderwijs als speerpunt bovenaan voor ons. We gaan de visie op heterogeen onderwijs met elkaar herijken en alle ontwikkelingen vanuit heterogeen onderwijs vormgeven.

 

Voor meer informatie over heterogeen onderwijs verwijs ik u naar onze missie/visie. 

Snappet

Vanaf januari 2017 werken de kinderen van groep 4 t/m 8 met Snappet.

Snappet biedt leraren de mogelijkheid om de verwerking van de leerstof op niveau aan te bieden. Snappet is als het ware de vervanging van de vele werkboekjes die horen bij een methode. De kinderen verwerken de opdrachten van de les op de iPad. Een van de grote voordelen is dat de kinderen dan direct zien of ze de opdracht goed hebben gemaakt. Zo krijgen ze beter zicht op hun eigen leerproces. De leerkrachten zien in één oogopslag hoe de kinderen de opdrachten gemaakt hebben en kunnen zo nog beter hulp bieden. Naast de iPad is een kladblaadje en concreet materiaal onmisbaar bij de rekenlessen. Tussenstapjes moeten gewoon op papier uitgerekend worden en met bijvoorbeeld wegen hebben we nog steeds een echte weegschaal nodig! Als ze klaar zijn kunnen de kinderen verder aan hun eigen leerdoelen. Deze doelen worden afgestemd op het niveau van de leerlingen. Als een leerling het heel goed doet, worden de sommen steeds wat moeilijker. Maar het kan ook zo zijn dat je extra gaat oefenen op een leerdoel wat je nog niet zo goed beheerst, bijvoorbeeld de digitale klok. 

 

Opbrengstgericht spelen

Opbrengst gericht spelen voor kinderen van 0-7 jaar. Vanuit beredeneerd aanbod ontwikkelen kinderen zich in verschillende speel/leersituaties

 

Davinci

We gaan verder met het implementeren van de methode DaVinci (groep 4-8) om zaakvakken geïntegreerd en betekenisvol aan te bieden. D.m.v. onderzoekend leren wordt gewerkt aan 21e eeuwse vaardigheden

 

Passend Onderwijs

In samenwerking met de drie Eenbesscholen in Heeze werken we aan Passend onderwijs voor alle kinderen. Binnen de pilot worden verschillende acties uitgezet om ons onderwijs steeds beter af te stemmen op de leerling