Ouders en de school

Ouders die kiezen voor onze school, hebben een bepaalde verwachting. Zij mogen van de school verwachten dat we goed onderwijs bieden en oog hebben voor het welbevinden van hun kind. We zien ouders als educatieve partners. Ouders kennen hun kind het beste en zijn partner bij het zoeken naar de juiste wegen om de kinderen te bieden wat ze nodig hebben. Onderwijs is een deel van de opvoeding en dat doen we samen met de ouders. Van ouders verwachten we dat ze de school ondersteunen in het beleid en helpen waar nodig en mogelijk. Graag willen we dat ouders meedenken waar nodig. We vormen samen een team rondom het welbevinden van het kind. U kunt uw betrokkenheid op verschillende manieren laten zien.