Citotoetsen

Zoals benoemd in het stuk over kwaliteit nemen we twee maal per jaar in iedere groep landelijke CITO toetsen af. In het rapport van uw kind krijgt u middels een grafiek een overzicht van de resultaten. In deze grafiek ziet u in één oogopslag wat de ontwikkeling is van het kind op het gebied van technisch lezen, spelling, begrijpend lezen, woordenschat en rekenen. Bij de kleuters wordt de uitslag van de taal- en rekentoets weergegeven. Naast het niveau vindt u een tabel met de uitslagen.