Over de school

Wie zijn wij?  

 

Kindcentrum De Parel ligt in de wijk Engelse Tuin. Het kindcentrum biedt onderwijs, opvang, opvoeding, ontwikkeling en ontspanning voor kinderen van 0 tot 13 jaar. In kindcentrum De Parel werken basisschool en kinderdagopvang Norlandia intensief samen. De afgelopen jaren werkten beide teams steeds vaker met elkaar. We zijn gaan profiteren van elkaars kennis, kunde en enthousiasme. Een logisch gevolg is dan ook dat we niet meer spreken van twee, maar van één team met één gedeelde inhoudelijke visie en een herkenbare uitstraling. Zo creëren wij een veilige en plezierige omgeving waarin uw kind zich optimaal kan ontwikkelen. Wij stemmen ons aanbod aan activiteiten op elkaar af, zodat er een doorgaande ontwikkelingslijn is voor uw kind. 

 

 

Wat is een kindcentrum? 

Wat betekent kindcentrum De Parel voor u en uw kind(eren)? Kwaliteit in onderwijs en opvang: 

  • gebruik van dezelfde methoden, zowel op school, peuterspeelzaal als in de opvang, een eenduidige omgang met kinderen 

  • ruimte voor kinderen om vrij te spelen, zichzelf te vermaken, fysieke vrije ruimte op het plein 

  • een lerende organisatie met ruimte voor elkaars ideeën en ontwikkelingen 

  • waardering voor ouders in betrokkenheid en communicatie 

  • onderwijs en opvang lopen ‘grenzeloos’ in elkaar over; door onze samenwerking kunnen eventuele achterstanden of andere problemen vroegtijdig gesignaleerd worden 

 

Wat gebeurt er in ons kindcentrum? 

 

Binnen ons kindcentrum krijgt uw kind gedurende de dag ruimte om te leren, te spelen en te ontwikkelen in de breedste zin van het woord. Wij zijn 52 weken per jaar geopend van 7.00 tot 19.00 uur met uitzondering van zon- en feestdagen. 

 

Peuteropvang 

In de peuteropvang zijn peuters vanaf 2 jaar welkom. Zij komen twee keer per week met andere kinderen samen spelenderwijs leren. Onze pedagogische medewerkers bieden niet alleen goede en vakkundige verzorging, zij begeleiden uw kind ook op een speelse manier bij het groter worden. 

Onze gediplomeerde pedagogisch medewerkers volgen de ontwikkeling van de peuters op de voet. Al in een vroeg stadium signaleren zij wanneer een peuter extra zorg nodig heeft. Wanneer de peuters naar de basisschool gaan, dragen wij hun gegevens over aan de basisschool, zodat de leerkrachten daar een vervolg aan kunnen geven. Door de nauwe samenwerking met de basisscholen is de peuteropvang een goede voorbereiding op het basisonderwijs. Kinderen stappen na de peuteropvang eenvoudig over naar de basisschool. 

 

VVE 

Kinderopvang Norlandia werkt met een educatieve methode. Deze VVE-methode (Voor- en Vroegschoolse Educatie) helpt uw kind bij zijn ontwikkeling. Op allerlei gebieden zoals taal, motoriek, creativiteit, sociale omgang en denkvermogen wordt uw kind gestimuleerd. Door observaties wordt vastgesteld of uw kind zich voldoende ontwikkelt. Regelmatig zal er overleg en afstemming met u zijn. Samen zorgen we ervoor dat elk kind het naar de zin zal hebben en zich optimaal ontwikkelt. 

  

Dagopvang 

In het kindcentrum biedt Norlandia Kinderopvang dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar. De groepsruimtes zijn modern ingericht. Door leeftijd gerichte activiteiten aan te bieden wordt gewerkt aan de motorische, cognitieve en sociale vaardigheden van het kind. En daarmee ook aan zelfvertrouwen. 

 

Basisschool 

In de school bieden we eigentijds onderwijs aan kinderen van 4 tot 13 jaar.  

 

Buitenschoolse opvang 

Kinderen kunnen aangemeld worden voor naschoolse opvang bij Norlandia Kinderopvang. Er hangt een huiselijke sfeer waarin kinderen vrij zijn om te spelen. Hierbij is het sociale contact erg belangrijk. We leren kinderen samenwerken, samen spelen en samen lol hebben. De kinderen krijgen de gelegenheid om huiswerk te maken en af te spreken met een vriendje. 

De kinderen worden begeleid in het zelfstandig worden. Ze krijgen steeds meer verantwoordelijkheid en zodra ze dat aankunnen gaan ze naar onze tieneropvang in dorpshuis ‘t Perron. Dit is voor kinderen van 10 tot 13 jaar (t/m groep 8).  

 

Andere opvangmogelijkheden 
Kinderopvang Norlandia is de samenwerkingspartner van basisschool de Parel. Maar ouders zijn vrij om te kiezen voor een andere opvangorganisatie in Heeze, zoals Korein en kinderopvang Kumari