Over de school

Wij zijn een basisschool die deel uitmaakt van Kindcentrum De Parel. Samen met onze partner Kinderopvang Norlandia, bieden wij dagopvang en onderwijs aan kinderen van 0 tot en met 13 jaar. U vindt Kindcentrum De Parel in de wijk Engelse tuin in Heeze.

 

Het is van groot belang dat uw kind zich thuis voelt op school. De basis voor het leren ligt in het welbevinden van uw kind. Voelt uw kind zich prettig? Dan heeft dat positieve effecten op de onderwijsresultaten. In ons pedagogisch klimaat staan wederzijds respect, veiligheid en een goede en open omgang met elkaar centraal.

 

Onze school wordt daarbij vorm gegeven vanuit een aantal kernwaarden; vertrouwen, verantwoordelijkheid, ontwikkelen, respect, plezier en beleven.