Expertise Netwerk

Het Expertise Netwerk (EN) Eenbes is verbonden aan alle Eenbes basisscholen. Het EN beoogt passend onderwijs in het basisonderwijs in brede zin te ondersteunen en is gericht op hulp voor de leerling, de leerkracht, de intern begeleider, de directeur en het team.  

Op kindcentrum de Parel werken wij nauw samen met de volgende personen:

 

 Pascalle van den Heuvel

Mijn naam is Pascalle van den Heuvel en ik ben werkzaam als orthopedagoog bij Expertise Netwerk Eenbes (EN). Van daaruit ben ik verbonden aan de scholen uit Heeze en Mierlo 

 

Als orthopedagoog kan ik ondersteuning bieden bij de schoolse ontwikkeling van uw kind. Denk hierbij aan de cognitieve ontwikkeling, didactiek, gedrag in de klas en een stukje sociaal-emotionele ontwikkeling. Dit kan middels handelingsgerichte diagnostiek (onderzoek), observatie en/of leerlingbesprekingen. Daarnaast neem ik deel aan de Zorg-Advies-Team overleggen (ZAT). De aanvraag voor hulp of ondersteuning verloopt altijd via de directeur en/of ib-er 

 

 

 

 

Josephine Heuff

Mijn naam is Josephine Heuff en ik ben werkzaam als coach bij het Expertise Netwerk Eenbes. Van daaruit ben ik vooral verbonden aan de scholen in Heeze en Nuenen.

 

Als coach kan ik meekijken naar de juiste ondersteuningsbehoeften van een leerling of van een groep. Samen kunnen we die dan in kaart brengen. Het sparren met een ib-er of leerkracht over zorgvragen die er op schoolniveau of groepsniveau liggen is ook mogelijk. Het uitvoeren van kortdurende of langdurende trajecten, met een groep, een leerling, een leerkracht of een team, kan daaruit voortvloeien.