Basis van ons handelen

De school wordt vormgegeven vanuit een aantal kernwaarden. Hieronder worden ze verder toegelicht.

 

Vertrouwen 

Dit is de basis van al ons handelen.  Onder vertrouwen hebben in elkaar verstaan wij; zeggen wat je doet en doen wat je zegt, er zijn voor de ander, betrouwbaar en eerlijk zijn. 

 

Verantwoordelijkheid 

Onder verantwoordelijkheid verstaan wij; zorgdragen voor jezelf, de ander en je omgeving. Op onze school leer je zelfstandig beslissingen te nemen en hiervoor verantwoordelijkheid te dragen. Het nemen van initiatieven stimuleren en waarderen we. Hierdoor voelen leerlingen en leerkrachten zich bekwaam en leren zij hun mogelijkheden en beperkingen kennen. Dit draagt bij aan de vorming van de persoonlijkheid. Door aandacht voor omgang met materiaal, het nakomen van afspraken, reflecteren op eigen gedrag en plannen van werk en activiteiten tonen leerkrachten een professionele houding. 

 

Ontwikkelen 

Onder ontwikkelen verstaan wij; de mogelijkheid bieden tot optimale groei. Binnen de kaders en doelen die voor onze school gelden, vinden we het belangrijk dat leerlingen en leerkrachten in staat zijn om plannen te ontwikkelen, uit te voeren en opgedane kennis toe te passen. Iedereen heeft het recht om binnen deze kaders initiatief en verantwoordelijkheid te nemen. Leerlingen en leerkrachten worden uitgedaagd om vaardigheden, attitudes en kennis te ontwikkelen. Leerkrachten zijn door hun professionele houding in staat om uit te gaan van verschillen en maatwerk voor leerlingen te leveren. 

 

Respect 

Onder respect hebben verstaan wij; ‘jij mag er zijn’. Het blijkt uit praten ‘met’ elkaar, afspraken nakomen, op een goede manier omgaan met elkaar, materialen en eigendommen, sociale media op een juiste wijze hanteren. 

 

Plezier en beleven 

Onder plezier beleven verstaan wij; samen vieren. Zowel in de groep, met de school en ouders en als team. Wij zien graag tevreden ouders, leerlingen en leerkrachten. Er is tijd en aandacht voor beloning, spel en grapjes. De sfeer in de groep is goed; leerlingen en leerkrachten zijn vertrouwd met hun lokaal, maken gebruik van elkaars talenten en helpen elkaar.