Regels en afspraken

Schoolregels

Op school hebben we twee Gouden Regels en een aantal schoolregels met elkaar afgesproken.

 

Gouden regels 

 

We doen en zeggen dingen die fijn zijn voor onszelf en de ander. 

We doen wat de juf/meester zegt. 

 

Groepsregels

 

Binnen ons kindcentrum hanteren wij tien regels die door de hele school gelden. Iedere leerling en leerkracht hoort zich daar aan te houden. Iedere week staat er één regel centraal. Daar wordt in de klas extra aandacht aan besteed.

 

Is een ander aan het woord, dan luisteren wij zoals het hoort.

Wachten op je beurt is fijn, zo hoort het ook te zijn.

Iets van een ander lenen kan, eerst even vragen dan.

We leggen de spullen terug waar ze horen, anders raken ze verloren.

Tijdens het werken mag je gaan staan, om naar de wc toe te gaan.

1, 2, 3 hand omhoog en stil, dat is wat de juf of meester wil.

Ruzie maak je zelf weer goed, of je vraagt de juf of meester hoe het moet.

Laat zien hoe samenwerken moet, rustig werken dat is goed.

Wij noemen elkaar bij onze eigen naam, zo kan er geen misverstand ontstaan.

Rustig lopen doe je binnen, buiten mag je met rennen beginnen.