Informatievoorzieningen

Informatievoorziening aan de ouders

We willen graag korte lijntjes houden met ouders. We willen laten merken dat de deuren open staan om zaken met betrekking tot kinderen te bespreken. Vandaar ook dat we allemaal aan de deur staan in de ochtend en dat we met de kinderen mee naar buiten komen aan het einde van de dag. Hiernaast hanteren we de volgende communicatiemiddelen waarin we u van informatie voorzien:

 

Start schooljaar

Aan het begin van het schooljaar krijgen alle ouders een informatiefolder over de praktische zaken van de groep.

Voor alle groepen worden er startgesprekken georganiseerd, zodat ouders en leerkrachten al bij de start van het schooljaar samen in gesprek kunnen over het kind. In leerjaar 8 zijn kinderen bij dit gesprek aanwezig.

 

Kindcentrum-app

De Kindcentrum-app die u kunt installeren op uw telefoon heeft verschillende mogelijkheden:

  • algemene informatie over ons kindcentrum
  • nieuwsbrieven en nieuwsberichten
  • Klasbord voor foto’s van activiteiten van de groep van uw kind(eren)
  • persoonlijke inbox voor berichten van school (deze ontvangt u ook in de mail)
  • verlof aanvragen
  • uw kind ziek melden of dokters- of tandartsbezoek doorgeven

Ouderportaal ParnasSys

Via de ouderportaaltegel in de Kindcentrum-app, de ParnasSys-app of ParnasSys op internet kunnen ouders inloggen op het ouderportaal van ParnasSys. Op deze manier krijgen ouders zicht op de resultaten van hun kind(eren). Ook kunnen aantekeningen en afspraken worden teruggelezen die gemaakt zijn van bijvoorbeeld een oudergesprek.

 

Rapporten en ouderavonden

Opvang – Gedurende de opvangperiode wordt jaarlijks d.m.v. KIJK! onze observatiemethode een registratie gemaakt. De pedagogisch medewerkers maken deze registratie van de gemaakte observaties door het jaar heen. Tijdens een gesprek wordt dit verslag besproken met ouders door een pedagogisch medewerker. Als het kind bijna vier jaar is, worden na toestemming van ouders de gegevens uit Kijk! digitaal overgedragen aan de basisschool en eventueel aan de BSO.

School – Rond de herfstvakantie wordt u uitgenodigd om met de leerkracht van uw kind de vorderingen te bespreken op sociaal-emotioneel gebied. Na het 1e rapport (februari/maart) is er een ouderavond met 10-minutengesprekken om te spreken over de schoolprestaties. Na het 2e rapport (juni) is er een facultatief oudergesprek. Deze wordt alleen gepland als ofwel de leerkracht ofwel u hier behoefte aan heeft. De rapportdata en ouderavonden staan op de kalender.

Aan het einde van groep 7 ontvangen de kinderen met hun ouders een voorlopig advies (prognose) voor het voortgezet onderwijs. In februari van groep 8 zal er een definitief advies afgegeven worden wat betreft het niveau van voortgezet onderwijs vanuit de basisschool.

 

Informatieavond Voortgezet Onderwijs

Voor de ouders van leerlingen in leerjaar 7-8 wordt jaarlijks een informatieavond georganiseerd waarop uitleg gegeven wordt over de verschillende vormen van voortgezet onderwijs en de stappen die gezet worden in de leerjaren 7 en 8 richting het voortgezet onderwijs.

 

Nieuwsbrief

Iedere maand ontvangt u de nieuwsbrief. Hierin wordt informatie gegeven over de organisatie en worden bepaalde activiteiten toegelicht. De nieuwsbrief vindt u ook op de website en in de Kindcentrum-app.

 

Website

De foto’s en publicaties op onze website www.kindcentrumdeparel.nl zijn een leuke aanvulling. Wij doen ons best deze zo actueel mogelijk te houden met foto’s en werk van de kinderen. De foto's op de website staan achter een wachtwoord. Via mail wordt u door ons op de hoogte gebracht van het actuele wachtwoord.

 

Facebook

We zijn ook te vinden op facebook:

www.facebook.com/kindcentrumdeparel , www.facebook.com/norladiakinderopvang/, www.facebook.com/norlandiaheeze/