Informatievoorzieningen

Zoals eerder is vermeld, willen we graag korte lijntjes houden met ouders. We willen laten merken dat de deuren open staan om zaken met betrekking tot kinderen te bespreken. Vandaar ook dat we allemaal aan de deur staan in de ochtend en dat we met de kinderen mee naar buiten komen aan het einde van de dag. Hiernaast hanteren we de volgende communicatiemiddelen waarin we u van informatie voorzien:

 

Informatieavond

Aan het begin van het schooljaar krijgen alle ouders een uitnodiging voor een informatieavond. Tijdens deze avond wordt u op de hoogte gesteld van de speerpunten van de organisatie en maakt u kennis met de nieuwe leerkracht. Van de leerkracht hoort u hoe er in de klas gewerkt wordt.

 

Ouderportaal Parnassys

Via de Parnassys-app of Parnassys op internet kunnen ouders inloggen op het ouderportaal van Parnassys. Op deze manier krijgen ouders zicht op de resultaten van hun kind(eren). Ook kunnen aantekeningen en afspraken worden teruggelezen die gemaakt zijn van bijvoorbeeld een oudergesprek.

 

Rapporten en ouderavonden

Rond de herfstvakantie wordt u als ouder uitgenodigd om met de leerkracht van uw kind de vorderingen te bespreken op sociaal-emotioneel gebied. Na het 1e rapport (februari) is er een ouderavond met 10-minutengesprekken om te spreken over de schoolprestaties. Na het 2e rapport (juni) is er een facultatief oudergesprek. Deze wordt alleen gepland als ofwel de leerkracht ofwel u als ouder hier behoefte aan heeft. De rapportdata en ouderavonden staan op de kalender.

Aan het einde van groep 7 ontvangen de kinderen met hun ouders een voorlopig advies voor het voortgezet onderwijs. In februari van groep 8 zal er een definitief advies afgegeven worden vanuit de basisschool richting het voortgezet onderwijs.

 

Nieuwsbrief

Iedere maand ontvangt u de nieuwsbrief. Hierin wordt informatie gegeven over de organisatie en worden bepaalde activiteiten toegelicht. De nieuwsbrief staat ook op de website.

 

Website 

De foto’s en publicaties op onze website www.kindcentrumdeparel.nl zijn een leuke aanvulling. Wij doen ons best deze zo actueel mogelijk te houden met foto’s en werk van de kinderen.

 

Facebook en Klasbord

We hebben ook een facebook pagina: www.facebook.com/kindcentrumdeparel en iedere groep heeft een account bij Klasbord. Klasbord is een afgeschermde vorm van sociale media waarin alleen aan ouders van de groep toegang wordt verleend. Zo krijgt u een leuk inkijkje in de klas.