Ouderraad

Alle ouders, waarvan de kinderen op school zitten, mogen plaatsnemen in de Ouder Vereniging. (Ouders worden automatisch lid van de OV zodra zij de vrijwillige bijdrage voldaan hebben.)

De OV bestaat meestal uit 10-15 ouders, die het team ondersteunen bij het organiseren van allerlei schoolse activiteiten. De OV organiseert samen met het team het sinterklaasfeest, de kerstviering, carnavalsviering en de Koningsspelen. Ook helpen zij bij het schoolreisje, de schoolfotograaf en zorgen zij voor een klassenouder die het aanspreekpunt is voor de juf. De OV vergadert circa 6-8 keer per jaar. Deze vergaderingen houden we zo kort en bondig mogelijk (max. 1 uur). Namens het team worden de OV-vergaderingen bijgewoond door een leerkracht en/of de locatiedirecteur. De activiteiten worden in overleg onder de betrokken ouders verdeeld, zodat er kleinere groepen van 4-6 ouders ontstaan, die samen 1 activiteit organiseren.

 

Ouderbijdragen

De OV vraagt een vrijwillige ouderbijdrage van €30,- per kind per jaar om buitenschoolse activiteiten (zoals kerstmis, Sinterklaas, sportdagen, uitstapjes, culturele activiteiten etc.) te bekostigen. Van die €30,- gaat 50 cent naar het verjaardagscadeau van de leerkracht. Om de twee jaar gaan we op schoolreis. De kosten, €8 per schooljaar, worden uit de ouderbijdrage betaald. De kosten voor de schoolreis zijn niet vrijwillig.

De kosten van het schoolkamp van groep 8 komen nog apart voor rekening van de ouders. Hierover volgt t.z.t. meer informatie.

 

Leden OV 2018–2019

Voorzitter Mw. Marieke van de Sande / Anneke Langenhuijsen

Secretaris Mw. Nency Peperkamp

Penningmeester Mw. Ankie van Hoof

Lid Mw. Jolijne Luijben

Lid Mw. Inge Haest

Lid Mw. Elke van Tuel

Lid Mw. Sau Yee Jansen

Lid Mw. Esther Snoek

Lid Mw.  Marieke van Gerwen

Lid Mw. Marielle van den Berg

Lid Mw. Carolina Jakimoqwicz