Ouderraad

Alle ouders, waarvan de kinderen op school zitten, mogen plaatsnemen in de Oudervereniging. (Ouders worden automatisch lid van de OV zodra zij de vrijwillige bijdrage voldaan hebben) 

De OV bestaat meestal uit 10-15 ouders, die het team ondersteunen bij het organiseren van allerlei schoolse activiteiten. De OV organiseert samen met het team het Sinterklaasfeest, de kerstviering, carnavalsviering en de Koningsspelen. Ook helpen zij bij bijvoorbeeld de schoolfotograaf. De OV vergadert circa 5 tot 6 keer per jaar. Deze vergaderingen houden we zo kort en bondig mogelijk (max. 1 uur). Namens het team worden de OV-vergaderingen bijgewoond door een medewerker en/of de locatiedirecteur. De activiteiten worden in overleg onder de betrokken ouders verdeeld, zodat er kleinere groepen van 4-6 ouders ontstaan, die samen met één of twee medewerkers uit het team 1 à 2 activiteiten organiseren. 

 

Ouderbijdragen

De OV vraagt een vrijwillige ouderbijdrage van € 30,- per kind per jaar om buitenschoolse activiteiten (zoals Kerstmis, Sinterklaas, sportdagen, uitstapjes etc.) te bekostigen. Van die € 30,- gaat 50 cent naar het verjaardagscadeau van de leerkracht. Om de twee jaar gaan we op schoolreis. De kosten, € 10,- per schooljaar, worden uit de ouderbijdrage betaald.  

De kosten van het schoolkamp van groep 8 komen nog apart voor rekening van de ouders. Hierover volgt t.z.t. meer informatie. 

 

Leden OV 2020–2021

Voorzitter                       Marieke van de Sande/Anneke Langenhuijsen

Secretaris                       vacature

Penningmeester            Ankie van Hoof

Leden                              Anneke Langenhuijsen     

                                         Lisanne Bierings

                                         Marieke v.d. Sande           

                                         Denise Tromp

                                         Ankie van Hoof     

                                         Nicole Wijnen

                                         Jolijne Luijben   

                                         Jan en Rienke Saenen

                                         Elke van Tuel 

                                         Maike van Gaal

                                         Sau Yee Jansen    

                                         Mariëlle van den Berg

                                         Jolijne Luijben