Ouderraad

Alle ouders, waarvan de kinderen op school zitten, mogen plaatsnemen in de Oudervereniging. (Ouders worden automatisch lid van de OV zodra zij de vrijwillige bijdrage voldaan hebben) 

De OV bestaat meestal uit 10-15 ouders, die het team ondersteunen bij het organiseren van allerlei schoolse activiteiten. De OV organiseert samen met het team het Sinterklaasfeest, de kerstviering, carnavalsviering en de Koningsspelen. Ook helpen zij bij bijvoorbeeld de schoolfotograaf. De OV vergadert circa 5 tot 6 keer per jaar. Deze vergaderingen houden we zo kort en bondig mogelijk (max. 1 uur). Namens het team worden de OV-vergaderingen bijgewoond door een medewerker en/of de locatiedirecteur. De activiteiten worden in overleg onder de betrokken ouders verdeeld, zodat er kleinere groepen van 4-6 ouders ontstaan, die samen met één of twee medewerkers uit het team 1 à 2 activiteiten organiseren. 

 

Ouderbijdragen

De OV vraagt een vrijwillige ouderbijdrage van € 30,- per kind per jaar om buitenschoolse activiteiten (zoals Kerstmis, Sinterklaas, sportdagen, uitstapjes etc.) te bekostigen. Van die € 30,- gaat 50 cent naar het verjaardagscadeau van de leerkracht. Om de twee jaar gaan we op schoolreis. De kosten, € 10,- per schooljaar, worden uit de vrijwillige ouderbijdrage betaald.  

De kosten van het schoolkamp van groep 8 komen nog apart voor rekening van de ouders. Hierover volgt t.z.t. meer informatie. 

Alle leerlingen doen mee aan de activiteiten van onze school. We sluiten geen leerlingen uit omdat hun ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen. We gaan dan met u in gesprek om tot een passende oplossing te komen, mogelijk in samenwerking met Stichting Leergeld.

 

Leden OV 2021–2022

Marieke van de Sande

Anneke Langenhuijsen

Lisanne Bierings

Denise Tromp

Nicole Wijnen

Jolijne Luijben

Jan en Rienke Saenen

Elke van Tuel

Maike van Gaal

Sau Yee Jansen

Mariëlle van den Berg

Nadine van Lierop