Praktische zaken

Schooltijden

 

Onze deuren gaan om 8:15 uur  open. De kinderen mogen dan binnen komen en naar hun klas gaan. De leerkracht is in de klas aanwezig. 
Om 8:24 ur beginnen alle leerkrachten met hun lessen.

Let op: er is in de ochtend geen toezicht op het plein. We vragen aan alle leerlingen om direct (door de achterdeur) naar binnen te komen.

 

Maandag

8.24 - 14.00u

Dinsdag

8.24 - 14.00u

Woensdag

8.24 - 12.30u

Donderdag

8.24 - 14.00u

Vrijdag

8.24 - 14.00u


Ochtendpauze

De groepen 4t/m 8 pauzeren van 10.00 tot 10.15 uur

Om 10.15 uur gaan de groepen 1 t/m 3 naar buiten. De pauze van groep 3 duurt tot 10.30 uur.

De kleuters pauzeren tot 10.45 uur.

Lunchpauze

Op maandag, dinsdag , donderdag en vrijdag lunchen de kinderen om 12:00 uur met hun leerkracht in de klas.
In samenwerking met Campina bieden we tijdens de lunch ook schoolmelk aan. Als u uw kind hiervoor wilt aanmelden, kunt u dit zelfstandig doen via www.campinaschoolmelk.nl
De groepen 1/2 en 2/3 krijgen een half uur lunchtijd en gaan vanaf 12:30 uur buiten spelen. De andere groepen spelen na hun lunch, van 12:15 tot 12:30 uur buiten.

Het middagprogramma loopt voor de kinderen van 12:30 uur tot 14:00 uur. De school is op deze dagen om 14:00 uur uit.

Pleinwacht

Tijdens de pauzes  wordt er gesurveilleerd door leerkrachten van de school.
Bij het ophalen van uw kind vragen we u om op het plein te wachten. De voordeur mag niet gebruikt worden door de kinderen om naar binnen of buiten te gaan.