Wanneer zijn de kinderen vrij?

Schoolvakanties en studiedagen

Studiedag                         31 augustus 2020

Herfstvakantie                 19 t/m 23 oktober 2020

Studiedag                         18 november 2020

Kerstvakantie                   21 december 2020 t/m 1 januari 2021

Studiedag                         3 februari 2021

Voorjaarsvakantie           15 t/m 19 februari 2021

Studiedag                         22 februari 2021

Tweede Paasdag             5 april 2021

Studiedag                         26 april 2021

Koningsdag                      27 april 2021     

Meivakantie                     3 mei t/m 14 mei 2021

Hemelvaart                      13 en 14 mei (valt in meivakantie)

Tweede Pinksterdag       24 mei 2021

Studiedag                         24 juni

Studiedag                         25 juni                

Zomervakantie                26 juli t/m 3 september 2021

 

Op de vrijdagen voor de carnavals-, mei- en zomervakantie is de school om 12 uur uit.