Ziekte en verzuim

Verzuim- en ziekmelding

Als uw kind ziek is, belt u dan direct op de eerste dag van afwezigheid de school, tussen 8.00-8.20 uur. Via de basisschoolapp kunt u uw kind ook ziek melden, gebruik hirvoor de tegel "Ziekmelden".

Wanneer uw kind een besmettelijke kinderziekte of hoofdluis heeft, is het van belang dit direct door te geven. Bij afwezigheid zonder opgave van reden wordt contact met u opgenomen.

Registratie verzuim

De leerkrachten registreren elke dag de afwezige kinderen. Hierbij maken we onderscheid tussen ziekteverzuim, geoorloofd verzuim en ongeoorloofd verzuim.

Geoorloofd verzuim

Verlof dient aangevraagd te worden bij de directie van de school. Dit kan via het verlofformulier verkrijgbaar bij juf Anja of via de basisscholapp. U ontvangt een schriftelijke reactie. Bij een eventuele afwijzing wordt de reden vermeld.

  • Religieuze feesten. Voor sommige religieuze feesten mag uw kind thuis blijven. Natuurlijk moet u dit wel vooraf bespreken met ons.

  • Vijfjarigen. Als uw kind vijf jaar is en de volle schoolweek nog niet aankan, mag het enkele uren per week thuisblijven, in overleg met de school. Maar u mag  uw vijfjarig kind niet zomaar een dagje laten thuisblijven.

  • Belangrijke gebeurtenissen. Voor een huwelijk of sterfgeval binnen de familie kan uw kind vrij krijgen. Ook voor jubilea, verhuizingen, ernstige ziekte van familieleden en andere belangrijke persoonlijke omstandigheden geldt dit. U dient dit verlof vooraf schriftelijk bij de school aan te vragen. 

Verlof aanvragen

 De belangrijkste punten:

  • Vakantieverlof moet u 8 weken van tevoren aanvragen bij de directeur.
  • Vakantieverlof wordt alleen gegeven wanneer het vanwege het beroep van één van de ouders niet mogelijk is om tijdens één van de schoolvakanties op reis te gaan. Indien dit op u van toepassing is, kan eenmaal per schooljaar door de schoolleiding vrij worden gegeven voor hoogstens 10 aaneengesloten schooldagen; uw aanvraag moet voorzien zijn van een werkgeversverklaring, waaruit de noodzakelijkheid blijkt.
  • Extra vakantieverlof is bedoeld voor de jaarlijkse gezinsvakantie.
  • Deze dagen mogen niet grenzen aan één van de schoolvakanties.

Ongeoorloofd schoolverzuim

Als regel wordt buiten de reguliere schoolvakanties geen extra vakantieverlof gegeven.

Uw kind mag dus niet van school wegblijven om bijvoorbeeld op wintersport te gaan of familie in het buitenland te bezoeken.

 

Bij ongeoorloofd schoolverzuim is de directie – conform de leerplichtwet – verplicht dit binnen 3 dagen schriftelijk te melden aan de ambtenaar die de leerplichtwet controleert.

 

Extra aandachtspunten

Is uw kind vier jaar? Dan is het niet leerplichtig. Desondanks gelden dezelfde regels als voor de andere kinderen op school. U mag uw kind niet zomaar zonder verlofaanvraag thuis houden.

Uitgebreidere informatie over regelgeving voor extra vakantieverlof kunt u opvragen op school bij de directie.