Zorg

Op Kindcentrum De Parel staat het kind centraal. We geven ieder kind een zo passend mogelijk aanbod. We willen dat de zorg zoveel mogelijk binnen de klas plaatsvindt door de leerkracht, maar als het aanbod buiten de klas beter aansluit bij de ontwikkeling van het kind dan proberen we dat te realiseren. We vinden het wel belangrijk dat kinderen zich onderdeel voelen van een groep.

Daarnaast willen we zo veel mogelijk kinderen behouden voor het reguliere basisonderwijs. Op deze manier kunnen kinderen op de school in de buurt blijven, waardoor ze gemakkelijker contacten in de eigen wijk aangaan en behouden.

 

Goed klassenmanagement maakt de zorg in de klas mogelijk; kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, worden geholpen terwijl anderen zelfstandig aan de slag kunnen. Elke groep krijgt instructie volgens het directe instructiemodel. Daarnaast krijgen kinderen die dat nodig hebben extra instructie, inoefenen of herhaling en begeleiding bij de verwerking van opdrachten en/of tijdens het werken aan de weektaak. We stemmen het onderwijs planmatig af op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. De extra geboden leer- en oefentijd zal voor de meeste leerlingen toereikend zijn om aan het einde van de week de lesstof voldoende te beheersen.

 

Als het uitbreiden van instructie-, leer- en oefentijd niet voldoende is, wordt het onderwijs verder geïntensiveerd. Leerkrachten kunnen dan een beroep doen op ondersteuning van de leerkrachtondersteuner.

De leerling kan dan in aanmerking komen voor specifieke interventies. Deze begeleiding wordt individueel of in kleine groepjes aangeboden en wordt afgestemd op de werkwijze in de groep.

Hoewel de leerkrachtondersteuner en de intern begeleider een belangrijke rol spelen bij de zorg voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, blijft de groepsleerkracht verantwoordelijk voor de leerlingen die aan haar zorg zijn toevertrouwd.

In specifieke gevallen bestaat er de mogelijkheid om een arrangement aan te vragen, waarbij een beroep gedaan kan worden op het Expertise Netwerk.