Ondersteuningsbeleid

Binnen ons kindcentrum is een intern begeleider (IB-er) werkzaam. Zij heeft een signalerende, ondersteunende en coachende rol richting de leerkrachten; zij overlegt regelmatig met de leerkrachten en de directie over de leerlingen, de onderwijsbehoeften en de opbrengsten. De IB-er kan ondersteuningsbehoefte in de groep signaleren en leerkrachten begeleiden bij het opzetten van hulp.

De IB-er heeft veel inhoudelijke kennis. Ouders worden geïnformeerd door de leerkracht en/of de IB-er. Ouders worden betrokken bij de aanpak die gevolgd gaat worden. De leerkracht maakt de plannen en voert deze uit.

Ondersteuning wordt op ons kindcentrum gegeven in 5 verschillende niveaus:

Niveau 1: Basis ondersteuning in de groep.

Niveau 2: Extra ondersteuning in de groep.

Niveau 3: Extra ondersteuning op schoolniveau door interne deskundigen.

Niveau 4: Het raadplegen van externe deskundigen

Niveau 5: Plaatsing op een andere school.

In het zorgplan is te lezen hoe ondersteuning plaats vindt op De Parel.