Toetsen

We nemen twee maal per jaar in de leerjaren 3-8 de landelijke CITO toetsen af. In het rapport van uw kind krijgt u middels een grafiek een overzicht van de resultaten. In deze grafiek ziet u in één oogopslag wat de ontwikkeling is van het kind op het gebied van technisch lezen, spelling, begrijpend lezen, woordenschat en rekenen.

Bij de kleuters volgen we de kinderen met het volgsysteem KIJK! en nemen we in leerjaar 2 in januari de de taal- en rekentoets voor kleuters af. 

In leerjaar 7 maken de kinderen de Entreetoets van CITO.

In leerjaar 8 maken de kinderen de eindtoets van Route-8.