Missie en visie

Kinderopvang Norlandia voert als overkoepelende organisatie de volgende taken centraal uit:
- algemene planning
- administratie
- directietaken

Missie Kinderopvang Norlandia

Kinderen van 0-13 jaar de beste zorg bieden en hun ontwikkeling stimuleren. Met vakkundige en betrokken medewerkers streven we naar een uitstekende kwalitati. Vanzelfsprekend staat klantenbinding hoog in het vaandel om de continuïteit van onze service en dienstverlening te waarborgen. Daarbij horen een goede verhouding tussen prijs en kwaliteit én oog voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Visie

Onze kernactiviteiten richten zich op drie van kinderopvang: dagopvang, buitenschoolse opvang en peuteropvang. Onze visie hierop ziet er samenvattend als volgt uit:

- strategisch partner in centra voor kinderopvang voor kinderen van 0-13 jaar;
- prioriteit voor samenwerking op pedagogisch-didactisch gebied ;
- samenwerking in praktische zaken. Denk aan gezamenlijk gebruik huisvesting / materiaal, afspraken over zorgstructuur, relatie met ouders, externe communicatie en PR;
- heldere communicatie over de kwaliteit van de kinderopvang, zodat ouders een objectieve keuze kunnen maken;
- locaties creëren met eigen gezicht en grote betrokkenheid van medewerkers, ouders en kinderen;
- positief uitdragen van kinderopvang in het algemeen én Kinderopvang Norlandia in het bijzonder, ook in politiek roerige tijden.