Pedagogisch beleid

Gezamenlijk verantwoordelijk

De opvoeding, ontwikkeling en zorg van uw kind is een grote verantwoordelijkheid. Vertrouwt u uw zoon of dochter toe aan Norlandia, dan staat u er niet alleen voor. Om deze verantwoording te kunnen dragen, werken alle medewerkers volgens onze missie en visie. Voor ons pedagogisch beleid geldt: check & dubbelcheck. Het is niet alleen vastgelegd in een handboek en getoetst aan de landelijke pedagogische kaders. We hebben de inhoud ook getoetst aan de pedagogische visie van partners in kindcentra.

De vlag in top voor uw kind

Wij hanteren de slogan ‘De vlag in top voor uw kind’. Die belofte maken we waar door uit te gaan van het individuele kind. Ook uw zoon of dochter is uniek. En beschikt over eigen aanleg, temperament, emoties, creativiteit en mogelijkheden. Het is de uitdaging om die potentie aan te spreken en te ontwikkelen. Daarbij speelt de omgeving een belangrijke rol. Wij zorgen op onze locaties voor een veilige en vertrouwde omgeving. Vanuit een opvoedkundige visie leveren wij zo een positieve bijdrage aan de ontwikkeling van uw kind.

Pedagogisch beleid

Tijdens het intakegesprek ontvangt u een kopie van het pedagogisch beleid. Zo krijgt u als ouder inzicht in onze werk- en denkwijze. Per locatie ontvangt u bovendien het pedagogisch werkplan. Hierin staan alle praktische zaken en afspraken overzichtelijk op papier.