Over de peuterspeelzaal

Voorbereiding basisschool

Door de nauwe samenwerking met de basisscholen is de peuterspeelzaal een goede voorbereiding op het basisonderwijs. Kinderen stappen na de peuterspeelzaal eenvoudig over naar de basisschool.

Professionele begeleiding

Op elk dagdeel staan 2 gediplomeerde pedagogisch medewerkers. Zij volgen de ontwikkeling van de peuters op de voet. Al in een vroeg stadium signaleren zij wanneer een peuter extra zorg nodig heeft. Daarbij worden zij ondersteund door de coördinator zorg. Deze coördineert de zorg rondom de peuters en adviseert over hun begeleiding. Wanneer de peuters naar de basisschool gaan, dragen wij hun gegevens over aan de basisschool, zodat de leerkrachten daar een vervolg aan kunnen geven.