Oudercommissie

Op elk kinderdagverblijf is een actieve, enthousiaste oudercommissie aanwezig. Het doel van de Oudercommissie is het behartigen van de belangen van de kinderen en de ouders/verzorgers, en dit vorm te geven in goede samenwerking met Kinderopvang Norlandia. De belangrijkste zaken voor de Oudercommissie zijn vastgelegd in een ‘Huishoudelijk Reglement’ en een ‘Medezeggenschapsreglement’.

 

In het Medezeggenschapsreglement staat het doel van de Oudercommissie beschreven en wordt voornamelijk geregeld wat de taken en bevoegdheden van de Oudercommissie zijn. Zo mag de Oudercommissie gevraagd en ongevraagd adviseren over zaken als het pedagogisch beleid, kwaliteitszorg, veiligheid, hygiëne, speelgoed, de inrichting van de tuin/speelplaats enzovoort.

Daarnaast worden andere activiteiten georganiseerd, zoals bijvoorbeeld thema- en informatieavonden. Tevens zijn de oudercommissies nauw betrokken bij de realisatie van mogelijke nieuwbouw + inrichting buitenterreinen.

 

Uw oudercommissie is te bereiken via:
ocdeparel@norlandia.nl