Pedagogisch beleid

Pedagogische visie: gezamenlijke verantwoordelijkheid


De opvoeding, ontwikkeling en zorg van uw kind is een grote verantwoordelijkheid. Vertrouwt u uw zoon of dochter toe aan Norlandia, dan staat u er niet alleen voor. Om deze verantwoording te kunnen dragen, werken alle medewerkers volgens onze missie en visie. Voor het pedagogische beleid van Norlandia geldt: check & dubbelcheck. Het is niet alleen vastgelegd in een handboek en getoetst aan de landelijke pedagogische kaders. We hebben de inhoud ook getoetst aan de pedagogische visie van partners in kindcentra.

Het individuele kind centraal


Kinderopvang Norlandia hanteert de slogan ‘De vlag in top voor uw kind’. Die belofte maken we waar door uit te gaan van het individuele kind. Ook uw zoon of dochter is uniek. En beschikt over eigen aanleg, temperament, emoties, creativiteit en mogelijkheden. Het is de uitdaging om die potentie aan te spreken en te ontwikkelen. Daarbij speelt de omgeving een belangrijke rol.Kinderopvang Norlandia zorgt op alle locaties voor een veilige en vertrouwde omgeving. Vanuit een opvoedkundige visie levert Kinderopvang Norlandia zo een positieve bijdrage aan de ontwikkeling van elk kind.

Pedagogisch beleid en -werkplan


Tijdens het intakegesprek ontvangt u een kopie van het pedagogisch beleid. Zo krijgt u als ouder inzicht in de werk- en denkwijze van Norlandia. Per locatie ontvangt u bovendien een pedagogisch werkplan. In dit plan staan alle praktische zaken en afspraken overzichtelijk op papier.