Documentatie

Formulieren:


Basisschool

Kinderopvang

 

Peuterspeelzaal

 • Inschrijven

Protocollen

Basisschool

Kinderopvang

 • Huisreglement
 • Algemene voorwaarden
 • Privacy reglement
 • Leveringsvoorwaarden

Peuterspeelzaal

 • Meldcode Huiselijk geweld of kindermishandeling
 • Protocol Kindermishandeling
 • Huisreglement
 • Algemene voorwaarden

Beleidsstukken en schoolgids

Basisschool

Kinderopvang

 • GGD inspectierapport Dagopvang
 • GGD inspectierapport Buitenschoolse opvang

Peuterspeelzaal

 • Inspectierapport GGD
 • Jaarverslag Klachten 2013