Kwaliteit in onderwijs en opvang

Missie 

‘Stralend en vol vertrouwen, samen het beste uit onszelf en anderen halen.’

 

Visie 

Tijdens de koersplanperiode (2015-2019) hebben we als team van kindcentrum De Parel een bedoeling geformuleerd waar we naartoe hebben gewerkt 

 

Wij willen kindgericht onderwijs om meer recht te doen aan de verschillen tussen leerlingen. 

 

Kinderen krijgen bij ons steeds meer de kans om hun eigen ontwikkeling te doorlopen en zijn mede-eigenaar van deze ontwikkeling. We willen uitgaan van verschillen tussen kinderen in plaats van omgaan met de verschillen.  

 

Voor meer uitleg over onze visie klikt u hier .

 

Wat is een kindcentrum?

Wat betekent Kindcentrum De Parel voor u en uw kind(eren)?

 • dezelfde werkmethoden, zowel op school als in de opvang: een eenduidige omgang met kinderen;

 • gezamenlijke arrangementen, ieder op zijn kerntaak: aanbieden van onderwijs, opvang en activiteiten in één aansluitend programma;

 • ruimte voor kinderen: vrij spelen, zichzelf vermaken, fysieke vrije ruimte op het plein en op pad in de natuur;

 • een lerende organisatie met ruimte voor elkaars ideeën en ontwikkelingen;

 • waardering voor ouders in betrokkenheid en communicatie;

 • onderwijs en opvang lopen ‘grenzeloos’ in elkaar over. Door onze samenwerking kunnen eventuele achterstanden of andere problemen vroegtijdig gesignaleerd worden.

Wat gebeurt er in ons kindcentrum?

Binnen ons kindcentrum krijgt uw kind gedurende de dag ruimte om te leren, te spelen en te ontwikkelen in de breedste zin van het woord. Wij zijn 50 weken per jaar geopend van 7.00 tot 19.00 uur.

 

Peuterspeelzaal

In de peuterspeelzaal zijn peuters vanaf 2,5 jaar welkom. Zij komen twee keer per week leren spelen. Onze pedagogische medewerkers bieden niet alleen goede en vakkundige zorg maar begeleiden uw kind op een speelse manier bij het groter worden.

 

Dagopvang

In het kindcentrum biedt Kinderopvang Norlandia hele dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar. De groepsruimtes zijn modern ingericht. Door leeftijd gerichte activiteiten wordt gewerkt aan de motorische, cognitieve en sociale vaardigheden van het kind. En daarmee ook aan zelfvertrouwen.

 

Basisschool

Onze basisschool biedt modern en uitdagend onderwijs. Vanuit vijf kernwaarden geven wij hier vorm:

 • Vertrouwen
 • Verantwoordelijkheid
 • Ontwikkelen
 • Respect
 • Plezier en beleven.

 

Voor meer informatie over de basisschool klikt u hier